De kleine TOEKAN


In onze school willen wij aan
alle  kinderen een TOEkomst met KANsen bieden door


   T alenten te ontwikkelen            
   O ndernemingszin te stimuleren
   E nthousiasme aan te wakkeren
   K indgericht te werken
   A ctiverend onderwijs aan te bieden
   N atuurlijk leren Privacyverklaring voor leerlingen

Copyright © Alle rechten voorbehouden