Activerend onderwijs

Activerend onderwijs gaat uit van de grondgedachte dat leerstof beter beklijft als de leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijs. 
Er worden allerlei activerende werkvormen gebruikt om de leerlingen te betrekken bij de les.

Het gebruiken van zo’n werkvorm kan verschillende doelen hebben: als energizer of starter, om voorkennis te activeren, op een prettige en actieve manier het echte leerwerk doen, op een actieve wijze de leerstof verwerken en/of toepassen, om aan het eind van een les na te gaan wat er geleerd is, om samen te vatten enz.
Het allesomvattende doel is het vergroten van het (leer)plezier, met als gevolg een groter leerrendement.

Privacyverklaring voor leerlingen

Copyright © Alle rechten voorbehouden