Ondernemingszin stimuleren

 

Het gaat om het vermogen iets nieuws te lanceren en te realiseren, nieuwe paden te bewandelen, grenzen te verleggen, om je leven in handen te nemen en er iets aan toe te voegen (Laevers & Bertrands, 2004). 

Ondernemende kinderen zijn beter voorbereid op onze snel veranderende samenleving.De wilsfactor

Kinderen met ondernemingszin willen ‘iets’ veranderen. Zij tonen doorzettingsvermogen en eens ze van start gaan, geven ze niet op. Ze weten om te gaan met tegenslag en kunnen op hun tanden bijten als dat hen dichter bij hun doel brengt.

Team ‘De kleine TOEKAN!’ zorgt dan ook voor uitdagingen waarbij obstakels moeten overwonnen worden, maar die toch een relatief hoge kans op succes bieden. 

Richttingsgevoel

Ondernemende kinderen hebben een duidelijk richtingsgevoel. Ze worden door ‘iets’ bewogen. Dat kan een thema of interessepunt zijn, maar ook een sociale bewogenheids of een persoonlijke drijfveer. Ze weten goed wat ze willen en geven dit ook aan. 

Team ‘De kleine TOEKAN!’ zal de kinderen dan ook aanmoedigen om hun persoonlijke kijk te geven en innoverend te zijn.

Scenario bedenken en uitvoeren

Opvallend aan kinderen met een sterke ondernemingszin is het vermogen om hun plannen te realiseren. Dat doen ze niet met een vooraf tot in detail uitgekiend werk­schema. Ze stellen zich werkdoelen en weten hoe ze aan de slag kunnen gaan. Gaandeweg ontvouwt het werkproces zich. Dat stukje onzekerheid durven ze best aan. Ondertussen blij­ven ze alert op de omgeving en op het proces. Als er zich moeilijkheden voordoen, passen ze hun werkwijze aan of zoeken een alter­natief. Soms zien ze plots elementen die bruikbaar kunnen zijn en die weten ze dan te integre­ren. Ondernemers hebben een breed vizier. Zo kunnen ze bijvoorbeeld met meerdere taken tege­lijkertijd bezig zijn. Al doende anticiperen ze op wat er kan gebeuren en sturen ze bij.

Team ‘De kleine TOEKAN!’ zorgt dan ook voor activiteiten waarbij de kinderen moeten leren plannen en nadenken hoe ze hun doel kunnen bereiken.

 

Afstand nemen

Afstand nemen betekent dat je even blijft stil­staan, jezelf losmaakt van waar je mee bezig bent om te kijken of je nog goed zit. Afstand nemen is een bewuste bijsturing van je gedrag. Het zorgt ervoor dat je jezelf niet vast rijdt en dat je bijleert. Afstand nemen kan een aanvulling of een correctie zijn op de wilsfac­tor. Blijf je bijvoorbeeld hardnekkig bezig of merk je tijdig dat er aan een bepaalde situatie iets moet veranderen? Ook in het kiezen van een richting kan het vermogen tot afstand nemen je helpen bij de vraag “Ben ik nog wel bezig met wat ik belangrijk vind?” Tijdens het bedenken en uitvoeren van scenario’s bete­kent afstand nemen dat je je de vraag stelt of de gekozen werkwijze wel efficiënt is, of je er het gewenste resultaat mee bereikt. 

 

Team ‘De kleine TOEKAN!’ schenkt dan ook tijd en ruimte om samen met de kinderen terug te blikken, om na te gaan of ze nog goed bezig zijn, of er wel voortgang is …Ondernemingszin voor alle kinderen

 

Moeten alle kinderen eigenlijk ondernemend zijn? Ondernemingszin op het niveau van zelfsturing is voor elk kind belangrijk om in het leven op het goede spoor te blijven, om het stuur in handen te houden. Zonder zelfsturing blijf je hulpeloos, overgeleverd aan de kant staan. Ondernemingszin gaat nog een stukje verder. Het zorgt ervoor dat je proactief kunt zijn, dat je nieuwe wegen durft inslaan, je eigen grenzen verlegt en iets toe­voegt aan je leven. Het onderwijs kan er niet onderuit. Kansen geven aan onder­nemingszin is werken aan de energiebron voor de toekomst. Een ondernemende samenleving met een hoge levenskwaliteit wordt geleid door ondernemende men­sen die kansen zien en ze benutten.

 

Privacyverklaring voor leerlingen

Copyright © Alle rechten voorbehouden