Enthousiasme aanwakkeren

 

Enthousiasme is een gevoelskwestie, je raakt met hart en ziel ergens van in vuur en vlam van. Het werkt aanstekelijk en zet er anderen mee in beweging.

Team ‘De kleine TOEKAN!’ tracht met hun enthousiasme de leerbereidheid van de kinderen aan te wakkeren.

We blijven werken aan een positieve relatie met onze kinderen. Dat vergt een constructief klasklimaat waarin kinderen zich aanvaard weten zoals ze zijn, zowel door de leraar als door de groep waartoe ze behoren.

We werken aan een hechte klasgroep door het bieden van duidelijke grenzen. Er zijn regels en afspraken.
Wat goed is, krijgt aandacht. Onaanvaardbaar gedrag heeft consequenties. 

Elke leraar zal onderwerpen en activiteiten kiezen die zoveel mogelijk de interesse van de kinderen prikkelen. 

Situaties waarin het minder evident is om met onderwerpen te komen die rechtstreeks het enthousiasme van alle kinderen aan te wakkeren, ziet het team als een kans om in te zetten op coöperatieve  werkvormen, differentiatie in aanpak, het aanbieden van stappenplannen enz.

Team ‘De kleine TOEKAN!’ gelooft in de capaciteiten van elk kind.

Succeservaringen vinden wij belangrijk. Naast summatieve feedback (toetsresultaten, rapportcijfers en rapportcommentaren) vinden wij ook tussentijdse feedback van cruciaal belang. Deze feedback ondersteunt het kind in zijn leerproces. Het doel ervan is om het kind meer bewust te maken van de eigen competenties en van strategieën om leerstof te verwerken.

Team ‘De kleine TOEKAN!’ is een enthousiast team dat met passie en gedrevenheid het enthousiasme van elk kind tracht aan te wakkeren.

Privacyverklaring voor leerlingen

Copyright © Alle rechten voorbehouden