De schooluren


De lessen beginnen iedere ochtend stipt om 8u45. De schoolpoort wordt om 8u15 geopend. De leerlingen hebben voor 8u15 geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.
Op maandag en dinsdag eindigen de lessen om 15u40, op woensdag om 11u30, op donderdag en vrijdag om 15u15.


Opvang


Ouders die voor- en naschoolse opvang wensen, kunnen terecht in ‘t KLIEKSKE. Inschrijven dient te gebeuren via stad Diest.

De leerlingen zullen ‘s morgens en ‘s avonds begeleid worden van en naar de opvang.


Voor kinderen die niet terecht kunnen in de opvang georganiseerd door stad Diest, organiseert de school naschoolse opvang tot maximum twee uren na schooltijd. Voor meer inlichtingen over ’t Toekanneke neemt u best contact op met de directie.


Middageten en drank


De leerlingen kunnen ‘s middags onder toezicht hun boterhammen in de school opeten.
Leerlingen die de school verlaten zonder toestemming van de ouders of zonder begeleiding van leerkrachten zijn ook tijdens de middagpauze NIET verzekerd.

We bieden geen drank aan op school. De kinderen kunnen hun drinkfles op school steeds vullen met water.
Als milieubewuste leerlingen en leerkrachten durven wij ook vragen dat de ouders GEEN  “blikjes”, GEEN “cola, limonade en ice-tea” en GEEN chips of ander snoep“ zouden meegeven.
Om de afvalberg te beperken, brengt ieder kind drank mee in een herbruikbare drinkfles, koekjes in een koekendoosje met naam van het kind.Woensdag fruitdag!


In het kader van het gezondheidsbeleid op school, ondersteunt de ouderraad het Tutti Frutti project.
Door het wekelijks aanbod op school hopen wij dat onze kinderen meer fruit zullen eten.Hoe gaat de school om met verjaardagen?


We vragen uitdrukkelijk om ook bij verjaardagen geen chips of snoepjes mee te geven.  Een koekje, fruit of een kleinigheidje mag wel. 
Bij de leerkrachten kan je als ouder ook vernemen welke kleinigheid van spelletjes, zowel in het kleuter- als het lager onderwijs, eventueel kan dienen om in de klas te gebruiken. Dit is een tip maar zeker geen verplichting, elke ouder blijft hierin vrij. Kostenbijdrage 


Hier vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. 
Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. Zaken die de school als enige aanbiedt, koopt u verplicht op school. 

Er zijn ook zaken die u zowel op school als ergens anders kunt aankopen. Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel een bijdrage voor betalen. 

Voor een aantal kosten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte.Privacyverklaring voor leerlingen

Copyright © Alle rechten voorbehouden