Team De kleine TOEKAN! zet zich ten volle in zodat ieder kind een zo breed mogelijke basisvorming krijgt.


Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding aan de school, de ouders en de kinderen.


De directeur wordt bijgestaan door een adviserende schoolraad.


De ouderraad is een vereniging van geëngageerde ouders die samen met een afvaardiging  van het schoolteam regelmatig samenkomen en via allerhande activiteiten de school en dus ook haar leerlingen, zowel praktisch als financieel ondersteunen.


Het ondersteuningsnetwerk Oost–Brabant (ONWOB) is werkzaam in de provincie Vlaams–Brabant, ten Oosten van Brussel.

In de kindergemeenteraad van stad Diest zetelen ook kinderen van het 4de en 5de leerjaar.


 

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform DIEST.

Dit is een platform dat bemiddelt bij een doorverwijzing en zoekt naar een geschikte school in geval van weigering of doorverwijzing.
contactpersoon: Frank Smith
Meer info? www.lopdiest.be

Privacyverklaring voor leerlingen

Copyright © Alle rechten voorbehouden