Natuurlijk leren

De kerngedachte van natuurlijk leren is dat de leerweg op een natuurlijke manier aansluit bij de talenten en de mogelijkheden van de kinderen.

Team ‘Dekleine TOEKAN!’ zorgt dan ook voor een krachtige leeromgeving  en biedt ruimte voor interactie.

We schenken veel aandacht aan differentiatie zodat elk kind a.h.w. zijn eigen leer- en ontwikkelingsroute bepaalt. Zij worden uitgedaagd zelfstandig op pad te gaan.
We geloven in elk kind en geven hun vertrouwen

Uiteraard worden de kinderen stap voor stap in dit leerproces begeleid.
Sommige kinderen hebben meer behoefte aan instructie en begeleiding van de leraar.
Het leren gaat immers niet bij elk kind vanzelf. 

Voor team ‘De kleine TOEKAN!’ staat elk kind centraal.

Privacyverklaring voor leerlingen

Copyright © Alle rechten voorbehouden