Toelatingsvoorwaarden


Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister,...).

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.
De directeur beslist in welke leerlingengroep de leerling wordt opgenomen en doet dit in overleg met het zorgteam van de school.


Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

  • De 1ste schooldag na de zomervakantie (start schooljaar)
  • De 1ste schooldag na de herfstvakantie
  • De 1ste schooldag na de kerstvakantie
  • De eerste schooldag van februari ( teldag )
  • De 1ste schooldag na de krokusvakantie
  • De 1ste schooldag na de paasvakantie
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag
AANMELDEN EN INSCHRIJVEN VOOR SCHOOLJAAR 2024 - 2025
 

 
 

 

 

 

                                                         

Privacyverklaring voor leerlingen

Copyright © Alle rechten voorbehouden